Lovpligtig hundeholderudd.


"Vores hunde fylder meget, - både fysisk og i vores hjerter"


Fakta-boks  !!

Jeg har gennemført Kenneluddannelsen i 2013, og Kenneluddannelsesbeviset er udstedt den xx.xx.xxxx


Efterfølgende har jeg taget en række foredrag dels på LIFE (Den gamle Landbohøjskole), og dels gennem DKK samt andre samarbejspartere.

Værdi-boks

Med den gennemført  hundeholderuddannelse, føler jeg at vi har et godt grundlag at drive kennel ud fra.

Den viden jeg får gennem kurser forsøger jeg at omsætte i hverdagen med hundene. Det gælder både i røgt, pleje og adfærd.


Kennelbesøg

/Godkendelse


Vi har haft besøg af DKK i forbindelse med godkendelse af vores Kennel. Herefter har vi mindst 1 gang om året besøg af vores dyrlæge.

Hundeholderuddannelsen

Dogue de Bordeaux

Den lovpligtige hundeholderuddannelsePr. 1. januar 2013 træder den nye bekændtgørelse om erhversmæssigt opdræt i kraft. Det betyder at alle opdrættere, der har min. 3 tæver og laver 3 kuld eller mere om året, skal have gennemført en uddanelse.

 

Artikel fra DKK om hundehold       LÆS HER...

Bekendtgørelsen (*)                                                LÆS HER...

 (')Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

 


Hundendens røgt og pleje 1.

Ved Jannie Jensen - Fagveterinærsygeplejerske, adfærdsbehandler, lydighed- og klikkerinstruktør. Har hundesalon og kattepension.


------Indhold

Formål: at hunde skal have det godt - både hos opdrætter og hvalpekøber

Hundens konstruktion - anatomi

Det daglige blik på hunden - Faresignaler for hhv. akutte og kroniske lidelser

Ernæring og forebyggelse - Vaccination og parasitbehandling


Hundens røgt og Pleje 2:

Ved Jannie Jensen - Fagveterinærsygeplejerske, adfærdsbehandler, lydighed- og klikkerinstruktør. Har hundesalon og kattepension.

 

------Indhold

Overdragelse af hvalpen fra opdrætter til køber er omdrejningspunktet i dette kursus.

Lovgivning vedrørende transport

Pasningsvejledning


Adfærd 1:

Ved Lise Lotte Chritensen. Ansat som adfærdskonsulet ved DKK, Arbejder bl.a. med mentalbeskrivelse (test af avls-, familie-hunde og hvalpe). Træner servicehunde.


------Indhold

Artsforståelse

Styring af adfærs - arv/miljø

Hundens udvikling

Prægning og socialisering

Miljøtræning

Miljøberigelse

Fokus på stimulerende hvalpemiljø

Test af hundens adfærd - DKKs mentalbeskrivelse

Hvalpetest.


Adfærd 2:

Ved Irene Jarnvad. Uddannet adfærdsbehandler med mere end 20 års erfaring. Uddanner professionelle trænere og adfærdsbehandlere.

Skriver artikler i bla. "Hunden"

 

........Indhold

Racekendskab

Hundens sociale relationer

Vores rolle i samlivet med hunden.

Stress

De mest almindelige adfærdsproblemer.

Årsager, forebyggelse og håndtering.


 

Rammer for opdræt (Rammer 2)*:

Ved Lise Lotte Chritensen:

Ansat som adfærdskonsulet ved DKK, Arbejder bl.a. med mentalbeskrivelse (test af avls-, familie-hunde og hvalpe). Træner servicehunde.

og Merete Prior:

Kennelkontakt i DKK, Opdræt siden 1980. Afholder "Før du køber hund"-kurser ved DKK-

Tilstæde var også:

Tina Vibeke Rasmussen. Kennelkontakten i DKK.

         Kredsformand for dyrenes beskyttelse.


------Indhold

Lovgivning om dyreværn og hold af dyr.

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt hundehold.

Kennelindretning

Miljøberigelse

Affaldshåndtering

Hygiejne, rengøring og desinfektion.


*Rammer 1 er kun for medlemmer

af DKK og tages kun i forbindelse

med ansøgning om kennelmærke

 

Genetik:

Ved Helle Friis Proschowsky.

Dyrlæge. Arbejder bla. med forskning af og undervisning i arvelige sygdomme hos hunde.


------Indhold

Grundlæggende fakta om gener og kromosomer.

Er det arveligt?

Eksempler på nedarvningsmønstre for sygdomme der styres af ér gen.

Egenskaber der styres af flere gener.

Herunder arvbarhed/heritabilitet

Racen som population.


Reproduktion, parring og fødsel:

Ved Birgitte Schjøth.

Dyrlæge og har haft egen klinik i 25 år. Har idag sædbanken Canicold.

Har skrevet bogen "hvalpe på vej"

 

------Indhold

Tævens cyklus

Fastsættelse af det optimale parringstidspunkt

Drægtighedslængde og drægtighedsdiagnostik

Normalt/unormalt fødselsforløb

Den neonatale

Sygdomme under og efter drægtighed